TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ

Türk Edebiyatı Nedir? Türk diliyle üretilmiş yazılı ve sözlü metinler Türk edebiyatını oluşturmaktadır. Türk edebiyatının tarihi yaklaşık olarak 1500 sene öncesine dayanmaktadır. Türk Edebiyatında İslamiyet’in kabulüne kadar farklı Türk Alfabeleri ve dilleri kullanıldıysa da, İslamiyet’in kabulünden sonra yoğun olarak Farsça ve Arapça kullanılmaya başlanmıştır.

Türk Edebiyatı , temelde 3 ana başlık altında incelenebilir.Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında , Türklerin etkisine girdikleri dini ve kültürel çevrelerin etkileri göz önünde tutulmuştur.

1-) İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı.

İslamiyetin kabulünden önceki Türk edebiyatı iki başlık altında incelenebilir.

a) Sözlü Edebiyat.

b) Yazılı Edebiyat.

2-) İslamın Kabulünden Sonraki Türk Edebiyatı.

İslamiyet’in kabulünden sonraki Türk edebiyatı iki başlık altında incelenebilir.

a) Divan Edebiyatı.

b) Halk Edebiyatı.

Halk edebiyatı 3 ana başlık altında incelenebilir.

b-1 )  Anonim Türk Halk Edebiyatı.

b-2)  Dini – Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı.

b-3) Aşık tarzı Türk Halk Edebiyatı.

3-) Batı Uygarlığı etkisi Altında Gelişen Türk Edebiyatı 

Batı uygarlığı etkisi altında gelişen Türk edebiyatı 5 ana başlık altında incelenebilir.

a) Tanzimat Edebiyatı
b) Servet-i Fünun Edebiyatı
c) Fecr-i Ati Edebiyatı
d) Milli Edebiyat Dönemi
e) Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir